ວັນພຸດ, 26/04/2017

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8,179 8,218
VND  0.3685 0.3759
THB 240.64 242.44
EUR  8,875 8,920
AUD  5,973 6,093
CHF  7,781 7,936
GBP  10,236 10,440
JPY 71.97 73.41
CAD  5,656 5,770
SGD  5,475 5,585
CNY  1,182 1,205

 

ໄລຍະ

ກີບ

(%/ປີ)

ໂດລາ

(%/ປີ)

ບາດ

(%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.20

1.50

1.50

2 ເດືອນ

3.20

2.00

1.75

3 ເດືອນ

3.20

3.00

3.00

4 ເດືອນ

4.02

3.30

3.25

5 ເດືອນ

4.02

3.35

3.35

6 ເດືອນ

4.02

3.50

3.50

7 ເດືອນ

5.72

3.60

3.60

8 ເດືອນ

5.72

3.75

3.75

9 ເດືອນ

5.72

3.85

4.00

10 tເດືອນ

5.72

4.00

4.00

11 ເດືອນ

5.72

4.25

4.00

12 ເດືອນ

5.72

4.50

4.00

13 ເດືອນ

6.00

4.75

4.25

15 ເດືອນ

6.40

5.05

4.25

18 ເດືອນ

6.60

5.25

4.25

24 ເດືອນ

6.84

5.50

4.50

25 ເດືອນ

6.84

- -

36 ເດືອນ

6.90

6.00

4.50

ລາຍຊື່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນນຳໃຊ້ບໍລິການ LSMS ແລະ Smartbanking ແຕ່ວັນທີ 25-31/03/2017

 

/ດ ເລກບັດ ຊື່ບັນຊີ ລະຫັດລູກຄ້າ ຈຳນວນເງິນ
1 2206990000272526 KHANTHALY MANOSING 050104857    10,000.00
2 2206990010007755 PHOUVIENGXAY DALAPHONE 070042199    10,000.00
3 2206990011030715 KHANTHAVANH PHOMMASITH 050129639    10,000.00
4 2206990000250530 KEOVILAY KHOUNVIXITH MR 050124326    10,000.00
5 2206990000021923 MAYPHETH PHONPHILA 010035852    10,000.00
6 2206990000221754 XAISAMONE XAISOMPHANH MR 080119413    10,000.00
7 2206990000250183 KHAMLA INTHAVONG 050124490    10,000.00
8 2206990000137455 BOUASAVAN LUIBOUATHONG MRS 050085645    10,000.00
9 2206990000308072 THAVISACK CHANHTHAVONG 010006915    10,000.00
10 2206990011035805 SOUKSATHIT KEOPHANSY MR 031130623    10,000.00
11 2206990000254805 THANAKONE XAYSONGKHAM MR 010084622    10,000.00
12 2206990000279208 KARPKEO XAYSOMBATH MR 090136745    10,000.00
13 2206990000322289 KHAMSY LEE MR 010069762    10,000.00
14 2206990013026851 DAU XUAN LONG MR 014137017    10,000.00
15 2206990000319558 TRAN VAN CAI MR 010136844    10,000.00
16 2206990000309260 CAO THI ANH NGUYET MS 010137488    10,000.00
17 2206990000320267 HATSANA SESAVAT MR 014137035    10,000.00