ວັນຈັນ, 23/10/2017

.

ເນື້ອ​ຫາ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ເທົ່ານັ້ນ​​!