ວັນຈັນ, 21/08/2017

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8,271
8,271
8,272 8,308 8,308
VND/LAK   0.3714 0.3715 0.3788 0.3788
THB/LAK   250.54 250.54 252.41 252.41
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9,564
9,564
9,564 9,612 9,612
AUD/LAK   6,328 6,328 6,455 6,455
CHF/LAK   8,134 8,134 8,297 8,297
GBP/LAK   10,378 10,378 10,586 10,586
JPY/LAK   73.94 73.94 75.42 75.42
CAD/LAK   6,152 6,152 6,275 6,275
SGD/LAK   5,654 5,654 5,767 5,767
CNY/LAK   1,202 1,202 1,226 1,226