Thứ hai, 23/10/2017

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại Tệ Mua Vào Bán ra
USD  8,286 8,323
VND  0.3679 0.3752
THB 251.33 253.21
EUR  9,704 9,753
AUD  6,268 6,394
CHF  7,948 8,107
GBP  10,654 10,867
JPY 70.95 72.37
CAD  6,180 6,304
SGD  5,676 5,790
CNY  1,215 1,239

 

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.20

2.30

1.50

2 tháng

3.20

2.50

1.75

3 tháng

3.20

3.50

3.00

4 tháng

4.02

3.55

3.25

5 tháng

4.02

3.60

3.35

6 tháng

4.02

3.65

3.50

7 tháng

5.72

3.85

3.60

8 tháng

5.72

4.00

3.75

9 tháng

5.72

4.25

4.00

10 tháng

5.72

4.50

4.00

11 tháng

5.72

4.80

4.00

12 tháng

5.72

5.00

4.00

13 tháng

6.83

5.10

4.25

15 tháng

6.83

5.30

4.25

18 tháng

6.84

5.40

4.25

24 tháng

6.84

5.80

4.50

25 tháng

6.84

5.90

-

36 tháng

6.90

6.00

4.50

48 tháng

6.97

-

-

60 tháng

7.04

-

-