ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

LaoVietBank ສາຂາຊຽງຂວາງ ເຊັນສັນຍາສະຫນອງການບໍລິການ ແລະ ສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ.

ວັນທີ 09 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ (LaoVietBank) ສາຂາ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ສະຫນອງການບໍລິການ ແລະ ສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຫົວຫນ້າສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ານ ດິງຮຸ່ງ ແລະ ທ່ານ ວັນໄຊ ກືຫວັງເນັ້ງ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ສັກຂີພະຍານ.

ຕາມການເຊັນສັນຍາປະສານງານໃນຄັ້ງນີ້, LaoVietBank ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະຫນອງຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກັບພະນັກງານ ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດກູ້ຢືມ ແລະ ມີແຫຼ່ງເງິນທຶນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດຂອງຕົນ, ຕອບສະຫນອງຢ່າງຮອບດ້ານບັນດາຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວ.

LaoVietBank Chi nhánh Xiengkhoang t chc L ký kết hp tác cung cp dch v và cho vay tín chp lýõng vi S Tý pháp Tnh Xiengkhoang.

--------------------------

Ngày 09/12/2021 va qua, Ngân hàng liên doanh Lào-Vit (LaoVietBank) Chi nhánh Xieng khoang t chc L ký kết hp tác cung cp dch v và cho vay tín chp lýõng cho S Tý pháp Tnh Xiengkhoang.

Tham d l ký kết hp tác có Phó Giám đốc Chi nhánh Xiengkhoang Ông Đinh Hùng và Ông Vanxay KUEVANGNENG Phó Giám đốc S Tý pháp Tnh Xiengkhoang cùng cán b nhân viên ca hai bên làm chng kiến.

Theo ni dung ký kết hp tác này, LaoVietBank sn sàng cung cp sn phm dch v và to điu kin cho cán b S Tý pháp Tnh Xiengkhoang ðýợc tiếp cn vn vay, có ngay ngun tài chính, phc hi hot động kinh doanh, sn xut ca mình, đáp ng toàn din các nhu cu vn kinh doanh ca h và gia đình.

--------------------------

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ

ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ

Hotline: 1440

LaoVietBank

www.laovietbank.com.la