ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

1) ທະນາຄາຮຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ (BIDV) ຖືກຳມະສິດ 65% ທຶນຈົດທະບຽນ:

 • - ຊື່ທົ່ວໄປ: ທະນາຄາຮຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ.
 • - ຊື່​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam.
 • - ຊື່​ຫຍໍ້: BIDV.
 • - ທີ່ຢູ່: ຕຶກ BIDV, 35 ຫ້າງໂວຍ, ເຂດ ຮ່ວານກຽມ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ໂທລະສັບ: 04.2220.5544 - 19009247. Fax: 04. 2220.0399.
 • - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ 26/4/1957, BIDV ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຢູ່ຫວຽດນາມ (ລາຍລະອຽດ ເຂົ້າເບິ່ງເພິ່ມເຕີມໃນ website: bidv.com.vn).

2) ທະນາຄານກາຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ຖືກຳມະສິດ 25% ທຶນຈົດທະບຽນ.

 • - ຊື່ທົ່ວໄປ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
 • - ຊື່​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public.
 • - ຊື່​ຫຍໍ້: BCEL.
 • - ທີ່ຢູ່: ເລທີ 01, ຖະໜົນປາງຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ.
 • - BCEL ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງວັນທີ 02/12/1975, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແຫ່ງລັດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ລາວ.

3. ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ຖືກຳມະສິດ 10% ທຶນຈົດທະບຽນ

 • - ຊື່ທົ່ວໄປ: ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ.
 • - ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Souk Houng Heang Co.,LTD.
 • - ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ຊ້າຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ.
 • - ບໍລິສັດສຸກຮຸ່ງເຮືອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງວັນທີ 13/05/2014.