ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

LaoVietBank ສາຂາຊຽງຂວາງ ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ.

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ (LaoVietBank) ສາຂາຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຕາງໜ້າ LaoVietBank, ໃຫ້ກຽດລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ດິງ ຮຸ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາຊຽງຂວາງ ກັບ ທ່ານ ທອງສະຫວັດ ມັງໜໍ່ເມກ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສະດວກໃນການກູ້ຢືມ ເພື່ອໝູນໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຂະນະທີ່, LaoVietBank ພວກເຮົາກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນການບໍລິການຂອງທະນາຄານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

LaoVietBank Chi nhánh Xiengkhoang ký kết hp tác cung cp vn vay cho cán b s Công Thýõng Tnh

--------------------------

Ngày 22/10/2021, Ngân hàng Liên doanh Lào – Vit (LaoVietBank) Chi nhánh Xiengkhoang đã ký kết hp tác cung cp vn vay cho cán b S Công Thýõng Tnh Xieng khoang. Thay mt LaoVietBank ký kết hp tác bi Ông Nguyn Đinh Hùng, Phó Giám đc Chi nhánh Xiengkhoang và Ông Thongsavath MANGNORMEK, Giám đc S Công Thýõng Tnh Xiengkhoang cùng cán b ch cht ca hai bên.

Biên bn ký kết hp tác ln này cho phép cán b S Công thýõng tnh có th tiếp cn ngun tài chính mt cách thun tin hõn cho vic vay đ s dng ngun vn trong vic kinh doanh gia đình và gii quyết nâng cp đi sng hàng ngày. Trong khi LaoVietBank cũng luôn sn sàng cung cp các sn phm dch v cho khách hàng.

--------------------------

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ

ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ

Hotline: 1440

LaoVietBank

www.laovietbank.com.la