ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

ຕາຫນ່າງ ATM

ລ/ດ ສາຂາ ທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ
1 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ຢູນີເທວ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫັດສະດີໄຕ້ ຈັນທະບູລີ
3 ໜ່ວຍບໍລິການ ວັດໄຕ ນາຄຳ ສີໂຄດຕະບອງ
4 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທລວ ຫັດສະດີໄຕ້ ຈັນທະບູລີ
5 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທລວ ຫັດສະດີໄຕ້ ຈັນທະບູລີ
6 ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ  ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ
7 ບໍລິສັດລາວ ໂທລະຄົມຕຶກເກົ່າ ສາມລົມ ຈັນທະບູລີ
8 ໜ່ວຍບໍລິການສີໄຄ ສີໄຄທົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ
9 ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ຈອມມະນີ ໄຊເສດຖາ
10 ໂຮງໝໍເມືຶອງສີສັດຕະນາກ ຈອມເພັດ ສີສັດຕະນາກ
11 ສະໜາມກອ໋ບລອງແທັ່ງ ດົງໂພສີ ຫາດຊາຍຟຟອງ
12 ໜ່ວຍບໍລິການລາວໂທລະຄົມນໍ້າພຸ ຊຽງຢືນ ຈັນທະບູລີ
13 ກະຊວງການເງີນ ຮ່ອງແກ ໄຊເສດຖາ
14 ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ ດົງໂພສີ ຫາດຊາຍຟຟອງ
15 ສວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ (ຊ້າງສາມຫົວ) ສີຖານ ສີໂຄດຕະບອງ
16 ຄີວລົດເມສາຍໄຕ້ ສະພາງເມີກ ໄຊທານີ
17 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ສາຍລົມ ຈັນທະບູລີ
18 ບໍລິສັດ PVOil ປາກປາສັກ ສີຖານ ຈັນທະບູລີ
19 ໜ່ວຍບໍລິການດົງໂດກ ດົງໂດກ ໄຊທານີ
20 ໜ່ວຍບໍລິການດອນໜູນ ດອນໜູນ ໄຊທານີ
21 ໂຮງກາຍຍາສີນ ສະຫວ່າງ ຈັນທະບູລີ
22 ຫາດຊາຍຂາວ ຫາດຊາຍຂາວ ຫາດຊາຍຟອງ
23 ໜ່ວຍບໍລິການ ລາວໄອເຕັກ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ
24 ຫ້ອງການບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ໂພນປ່າເປົ້າ ສີສັດຕະນາກ
25 ບໍລິສັດ ທີເອສບີ ໜອງແຮ້ວ ຫາດຊາຍຟອງ
26 ໜອງທາ ໜອງທາ ຈັນທະບູລີ
27 ຈຳປາສັກ ຫຼັກເມືອງ ຫຼັກເມືອງ ປາກເຊ ຈຳປາສັກ
28 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ສາຂາ ຈຳປາສັກ ໂພນສະອາດ ປາກເຊ
29 ຕັງຈະເລີນ ໂນນສະຫວັນ ປາກເຊ
30 ໜ່ວຍລບໍລິການຫູັກ 8 ຫຼັກ 8 ປາເຈືອງຈະເລີນສຸກ
31 ສູນການຄ້າ CSC complex  ບ້ານຈັດສັນ ຫຼັກ 7 ປາກເຊ
32 ຫຼັກ 19 ຫຼັກ 19 ປາເຈືອງຈະເລີນສຸກ
33 ຫ້ວຍຍາງຄຳ ຫ້ວຍຍາງຄຳ ປາກເຊ
34 ຊຽງຂວາງ ຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືຶອງ ພູວຽງ ພູກູດ ຊຽງຂວາງ
35 ໂພນສະຫວັນ ໂພນສະຫວັນ ແປກ
36 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ ໂພນສະຫວັນໄຊ ແປກ
37 ຕະຫຼາດພູຄຳ ໂພນສະຫວັນໄຊ ແປກ
38 ນາມອນ ລາດຄ້າຍ ນາມອນ ລາດຄ້າຍ ຜາໄຊ
39 ໜ່ວຍບໍລິການໂພນສະຫວັນ ນ້ຳຫງຳ ແປກ
40 ຫຼວງພະບາງ  ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ ໂພນແພງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
41 ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼວງພະບາງ ວັດນອງ ຫຼວງພະບາງ
42 ວິທະຍາໄລການເງິນ ໜອງຄຳ ຫຼວງພະບາງ
43 ຕະຫຼາດ ນາວຽງຄຳ ນາວຽງຄຳ ຫຼວງພະບາງ
44 ໂຮງງານຢາສູບ ສ້າງໄຫ ຫຼວງພະບາງ
45 ຄຳມ່ວນ ໜ່ວຍບໍລິການ ຄຳມ່ວນ ສັນຕິສຸກ ທ່າແຂກ ຄຳມ່ວນ
46 ຕະຫຼາດ ຫຼັກ 3  ສັນຕິສຸກ ທ່າແຂກ
47   ທ່າແຂກກາງ ທ່າແຂກກາງ ທ່າແຂກ
48   ຈອມແຈ້ງ ຈອມແຈ້ງ ທ່າແຂກ
49 ສະຫວັນນະເຂດ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ລັດຕະນະລັງສີ ໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ
50 ອຸດົມວິໄລ ອຸດົມວິໄລ ໄກສອນ
51 ໜ່ວຍບໍລິການເຊໂນ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ອຸດົມຜົນ
52 ດົງດຳດວນ ດົງດຳດວນ ໄກສອນ
53 ອຸດົມວິໄລ ອຸດົມວິໄລ ໄກສອນ
54 ທ່າແຮ່ ທ່າແຮ່ ໄກສອນ
55 ອັດຕະປື ໂຮງງານນໍ້າຕານ ນາເຊືອກ ພູວົງ ອັດຕະປື
56 ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ສາຂາ ອັດຕະປື ວັດຫຼວງ ສາມັກຄີໄຊ
57 ຫຼັກ 31 ຫາດຊັນ ໄຊເສດຖາ
58 ອຸດົມໄຊ ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ
59 ນາເລົາ ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ