ວັນສຸກ, 01/03/2024

.

ສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ, ສູນ​​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ

ແຂວງ ລດ ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕັ້ງ ຕິດຕໍ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເລກທີ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-251418, 216316, 214377
ແຟັກ: 021-212197
2 ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍຕຶກເກົ່າ ຊັ້ນທີ1, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-285000 
ແຟັກ: 021-285010
3 ໜ່ວຍບໍລິການສີໄຄ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-513063 
ແຟັກ: 021-513064
4 ໜ່ວຍບໍລິການດອນໜູນ ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-732445
5 ໜ່ວຍບໍລິການສາລາຄຳ

ເຮືອນເລກທີ 246, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ ສາລາຄໍາເໜືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021-812448 
ແຟັກ: 021-812449
6 ໜ່ວຍບໍລິການດົງໂດກ ບ້ານດົງໂດກ, ໜ່ວຍ 2, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-771732 
ແຟັກ: 021-771731
7 ໜ່ວຍບໍລິການໄອເຕັກ ອາຄານໃໝ່ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ1,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 021-419448, ແຟັກ: 021 419449 
8 ໜ່ວຍບໍລິການ ວັດໄຕ

ຖະຫນົນອາຊຽນ (T2), ບ້ານ ນາຄໍາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 021-550635

9 ໜ່ວຍບໍລິການ ນາໄຊ ອາຄານ Unitel, ຖ. ໜອງບອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 021-990298

 
ຊຽງຂວາງ 1 ສາຂາຊຽງຂວາງ ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 76, ບ້ານເທີນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 061-213470/213473 

ແຟັກ: 061-213474

2 ໜ່ວຍບໍລິການໂພນສະຫວັນ ຖະໜົນເລກ 7, ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ ໂທ: 061-213618
ຫຼວງພະບາງ 1 ສາຂາຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 04, ບ້ານໂພນແພງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ໂທ: 071-261112, 261114 
ແຟັກ: 071-261115
2 ຈຸດບໍລິການຊ່າງຄ້ອງ ທາງເລກທີ 13 ເຫນືອ, ບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໂທ: 071-214088
 
ຈຳປາສັກ 1 ສາຂາຈຳປາສັກ ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13ໃຕ້, ບ້ານໂພນສະອາດ, ກິໂລແມັດທີ່ II, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ ໂທ: 031-251480 
ແຟັກ: 031-251479
2 ໜ່ວຍບໍລິການຫຼັກ7 ບ້ານຈັດສັນຫຼັກ7, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທ: 031-251471
 
3 ໜ່ວຍບໍລິການຫຼັກ8 ບ້ານໜອງບົວທອງ, ເມືອງບາຈ່ຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທ: 031-256129
ແຟັກ: 031-256128
ອັດຕະປື 1 ສາຂາອັດຕະປື ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕາປື, ສປປ ລາວ ໂທ: 036-210052, 210054 
ແຟັກ: 036-210054
ສະຫວັນນະເຂດ 1 ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ: 041-252371
ແຟັກ: 041-252374
2 ໜ່ວຍບໍລິການເຊໂນ ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ ໂທ: 041-431454 
ແຟັກ: 041-431455
3 ໜ່ວຍບໍລິການໄກສອນ ເລກທີ 178, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ: 041-252814
ຄຳມ່ວນ 1 ສາຂາຄຳມ່ວນ ເລກທີ່ 001, ບ້ານສັນຕິສຸກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 051-214802 
ແຟັກ: 051-214801
2 ຈຸດບໍລິການ ຕະຫຼາດຫຼັກ 3

ບ້ານ ໜອງບົວຄໍາ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 051-214803

3 ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄໍາໄຊ ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ໂພນໄຊເຫນືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ,  ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ສປປ ລາວ ໂທ: 054-790760
ອຸດົມໄຊ 1 ສາຂາອຸດົມໄຊ ບ້ານວັງໄຮ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ ໂທ: 081-312564 /  312565 / 312566
ແຟັກ: 081-312563