ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

ສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ, ສູນ​​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ

ແຂວງ ລດ ຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕັ້ງ ຕິດຕໍ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເລກທີ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085621-251418, 216316, 214377
ແຟັກ: 0085621-212197
2 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍຕຶກເກົ່າ ຊັ້ນທີ1, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085621-285000 
ແຟັກ: 0085621-285010
3 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການສີໄຄ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085621-513063 
ແຟັກ: 0085621-513064
4 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການດອນໜູນ ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 00856 21 732445
5 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການສາລາຄຳ

ເຮືອນເລກທີ 246, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ ສາລາຄໍາເໜືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: 0085621-812448 
ແຟັກ: 0085621-812449
6 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການດົງໂດກ ບ້ານດົງໂດກ, ໜ່ວຍ 2, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 00856 21 771732 
ແຟັກ: 00856 21 771731
7 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການໄອເຕັກ  ອາຄານໃໝ່ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ1,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 419448
ແຟັກ: 419449 
ຊຽງຂວາງ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາຊຽງຂວາງ ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 76, ບ້ານເທີນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085661-213470/213473 
ແຟັກ: 0085661-213474
ຫຼວງພະບາງ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 04, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085671-261112, 261114 
ແຟັກ: 0085671-261115
ຈຳປາສັກ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາຈຳປາສັກ ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13ໃຕ້, ບ້ານໂພນສະອາດ, ກິໂລແມັດທີ່ II, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085631-251480 
ແຟັກ: 0085631-251479
2 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການຫຼັກ7 ບ້ານຈັດສັນຫຼັກ7, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທລະສັບ: 0085631-251471
 
3 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການຫຼັກ8 ບ້ານໜອງບົວທອງ, ເມືອງບາຈ່ຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທລະສັບ: 0085631-256129
ແຟັກ: 0085631-256128
ອັດຕະປື 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາອັດຕະປື ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕາປື, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085636-210052, 210054 
ແຟັກ: 0085636-210054
ສະຫວັນນະເຂດ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 0085641-252371
ແຟັກ: 0085641-252374
2 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການເຊໂນ ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085641-431454 
ແຟັກ: 0085641-431455
3 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການແດນສະຫວັນ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີດາວເຮືອງ, ບ້ານແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 0085641-660432 
ແຟັກ: 0085641-660431
4 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການໄກສອນ ເລກທີ 178, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 0085641 - 252814
 
ຄຳມ່ວນ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສາຂາຄຳມ່ວນ ເລກທີ່ 001, ບ້ານສັນຕິສຸກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085651-214802 
ແຟັກ: 0085651-214801
ອຸດົມໄຊ 1 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ໜ່ວຍບໍລິການອຸດົມໄຊ ບ້ານວັງໄຮ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ: 0085681-3125647 
ແຟັກ: 0085681-312563