ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

ຄະນະຜູ້ຈັດການ

ເລກລຳດັບ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ຕຳແໜ່ງ

1

ທ່ານ ນາງ Pa LOBIAYAO

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

2

ທ່ານ Hà Đức Tiến

ຫົວໜ້າການບັນຊີ

3

ທ່ານ Bùi Trường Giang

ຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຊຽງ​ຂວາງ

4

ທ່ານ Weo PHUANGSAVATH

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຊຽງ​ຂວາງ

5

ທ່ານ Hà Đức Thành

ຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​

6

ທ່ານ Sivylay SAYASITH

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​

7

ທ່ານ ນາງ Sommy VONGSOULINH

ຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຫຼວງພະບາງ-

8

ທ່ານ Nguyễn Tuấn Anh

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຫຼວງພະບາງ-

9

ທ່ານ Nguyễn Đình Tùng

ຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ

10

ທ່ານ ນາງ Thinhthong KHAMSADETH

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ

11

ທ່ານ Nguyễn Hữu Bách

ຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ອັດ​ຕະ​ປື​

12

ທ່ານ Vũ Đức Nhân

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂ​ວງ​ອັດ​ຕະ​ປື​

13

ທ່ານ Nhữ Thế Dũng

ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການແຂ​ວງ​ຄຳ​ມ່ວນ​

14

ທ່ານ Bounthone INCHACK

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫ້ອງການແຂ​ວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ