Thứ ba, 28/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tiền gửi thanh toán

Giới thiệu sản phẩm:

      Là tài khoản do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán.

Lợi ích khách hàng:

      - Là loại tài khoản đa dạng về loại tiền tệ, khách hàng có thể mở tài khoản theo các loại tiền tệ khác nhau;

      - Khách hàng được sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán để thực hiện thanh toán theo nhu cầu phù hợp với quy định của pháp luật.

      - Khách hàng được nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền từ tài khoản của mình tại bất cứ chi nhánh nào của LaoVietBank trên toàn quốc.

      - Được sử dụng các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại do LaoVietBank cung cấp.

Đặc điểm sản phẩm:

      - Thích hợp với các khách hàng có nhu cầu mở tài khoản để sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

      - Loại tiền gửi: LAK, THB, USD, VND và các loại ngoại tệ khác.

      - Số dư tối thiểu: 100,000 LAK / 10 USD / 1,000 THB / 500,000 VND, các loại ngoại tệ khác (không quy định).

Điều kiện đăng ký:

      - Cá nhân là công dân Lào, cá nhân người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

      - Đối tượng mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ là Cá nhân người cư trú.

Hồ sơ đăng ký:

      - Mở tài khoản: Giấy yêu cầu gửi tiền theo mẫu; giấy tờ chứng minh nhân thân, sổ séc.

      - Rút tiền từ tài khoản: Xuất trình tờ séc, giấy tờ chứng minh nhân thân đã đăng kí với LaoVietBank.