Chủ nhật, 25/02/2018

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8,269 8,305
VND  0.3663 0.3736
CNY 1,257 1,282
THB 263.74 265.72
EUR 10,208 10,260
AUD 6,317 6,443
CHF 8,371 8,538
GBP 11,181 11,404
JPY 74.98 76.48
CAD 6,159 6,282
SGD 5,851 5,969

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Thàng

3.20

2.30

1.50

2 Thàng

3.20

2.50

1.75

3 Thàng

3.20

3.50

3.00

4 Thàng

4.02

3.55

3.25

5 Thàng

4.02

3.60

3.35

6 Thàng

4.02

3.65

4.00

7 Thàng

5.72

3.85

4.15

8 Thàng

5.72

4.00

4.30

9 Thàng

5.72

4.25

4.50

10 Thàng

5.72

4.50

4.60

11 Thàng

5.72

4.80

4.80

12 Thàng

5.72

5.00

5.00

13 Thàng

6.83

5.10

5.50

15 Thàng

6.83

5.30

5.60

18 Thàng

6.84

5.40

5.70

24 Thàng

6.84

5.80

6.00

25 Thàng

6.84

5.90

-

36 Thàng

6.90

6.00

6.00

48 Thàng

6.97

-

-

60 Thàng

7.04

-

-