Thứ ba, 28/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tỉ giá
Ngoại tệ Mô tả Mua vào Bán ra
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
21.372
21.372
21.373 21.473 21.473
VND/LAK   0,9391 0,9391 0,9579 0,9579
CNY/LAK   2.972 2.972 3.002 3.002
THB/LAK   653,79 653,79 660,40 660,40
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
23.048
23.048
23.049 23.279

23.279

AUD/LAK   13.706 13.706 13.980 13.980
CHF/LAK   21.936 21.936 22.374 22.374
GBP/LAK   26.406 26.406 26.934 26.934
JPY/LAK   135,07 135,07 137,77 137,77
CAD/LAK   15.120 15.120 15.423 15.423
SGD/LAK   15.166 15.166 15.469 15.469