Thứ ba, 28/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Phí dịch vụ Digibank

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DIGIBANK

TT Dịch vụ Mức phí dịch vụ
1 Phí đăng ký Miễn phí
2 Phí duy trì (*) Miễn phí
3 Tra cứu số dư Miễn phí
4 Chuyển tiền trong hệ thống Miễn phí
5 Chuyển tiền ngoài hệ thống 10,000 LAK; 1USD; 40 THB/ giao dịch
6 Chuyển tiền quốc tế  
USD 15 - 1,000 USD  10 USD
1,001 - 3,000 USD 15 USD
3,001 - 5,000 USD 18 USD
5,001 - 7,000 USD 20 USD
7,001 - 10,000 USD 25 USD
THB 500 - 100,000 THB 200 THB
100,001 - 150,000 THB 300 THB
150,001 - 200,000 THB 400 THB
200,001 - 300,000 THB 500 THB
VND 300,000 - 50,000,000 VND 200,000 VND
50,000,001 - 100,000,000 VND 300,000 VND
100,000,001 - 200,000,000 VND 400,000 VND
7 Chuyển tiền 24/7  
5,000 - 2,000,000 LAK 2,000 LAK
2,000,001 - 5,000,000 LAK 3,000 LAK
5,000,001 - 10,000,000 LAK 5,000 LAK
>10,000,000 LAK 10,000 LAK
8 Thanh toán hóa đơn (Điện, Nước, Viễn thông) Miễn phí
Thanh toán phí đường xe (Road Tax) Miễn phí
Thanh toán thuế đất (Land Tax) Miễn phí
9 Thu hộ tài chính tiêu dụng 2,000 LAK/giao dịch
10 Tiết kiêm trực tuyến  
Mở tài khoản Miễn phí
Tất toán tài khoản trong hạn Miễn phí
Tất toán tài khoản trước hạn 50,000 LAK/5 USD/200 THB