ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

 

ອາຄານເລກທີ່ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-251418, 216316, 214377
Fax: 0085621-212197
ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍຕຶກເກົ່າ ຊັ້ນທີ1, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-285000
Fax: 0085621-285010
ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-513063
Fax: 0085621-513064
ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-812448
Fax: 0085621-812449
ບ້ານດົງໂດກ, ໜ່ວຍ 2, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-771732
Fax: 0085621-771731
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 00856 21 732445
Fax:
ເລກທີ 04, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085671-261112-261114
Fax: 0085671-261115
ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 76, ບ້ານເທີນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085661-213470-213473
Fax: 0085661-213474
ບ້ານວັງໄຮ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 00856 81-3125647
Fax: 0085681-312563
ເລກທີ່ 001, ບ້ານສັນຕິສຸກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085651-214802
Fax: 0085651-214801
ເລກທີ 178, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085641-252372-252375
Fax: 0085641-252374
ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085641-431454
Fax: 0085641-431455
ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13ໃຕ້, ບ້ານໂພນສະອາດ, ກິໂລແມັດທີ່ II, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085631-251480
Fax: 0085631-251479
ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕາປື, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085636-210052-210054
Fax: 0085636-210054