ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

ຂ່າວສານທະນາຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

LaoVietBank ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງລະບົບ SMEs ໃນລາວ.
ແຈ້ງການຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນອຸປະກອນ ຂອງ LaoVietBank