ວັນຈັນ, 02/10/2023

.

ຂ່າວແລະເຫດການ

LaoVietBank ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງລະບົບ SMEs ໃນລາວ.
ແຈ້ງການຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນອຸປະກອນ ຂອງ LaoVietBank