ວັນພຸດ, 25/04/2018

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8,286
8,286
8,287 8,323 8,323
VND/LAK   0.3648 0.3649 0.3721 0.3721
CNY/LAK   1,237 1,237 1,261 1,261
THB/LAK   264.39 264.39 266.37 266.37
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
10,078
10,078
10,078 10,129 10,129
AUD/LAK   6,095 6,095 6,217 6,217
CHF/LAK   7,936 7,936 8,094 8,094
GBP/LAK   11,209 11,209 11,434 11,434
JPY/LAK   73.72 73.72 75.20 75.20
CAD/LAK   6,083 6,083 6,205 6,205
SGD/LAK   5,840 5,840 5,957 5,957