ວັນອັງຄານ, 21/03/2023

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
16.793
16.793
16.794 16.953 16.953
VND/LAK   0,7160 0,7161 0,7306 0,7306
CNY/LAK   2.414 2.414 2.438 2.438
THB/LAK   500,77 500,77 505,48 505,48
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
17.892
17.892
17.893 18.072 18.072
AUD/LAK   10.814 10.814 11.030 11.030
CHF/LAK   16.631 16.631 16.964 16.964
GBP/LAK   19.770 19.770 20.166 20.166
JPY/LAK   125,81 125,81 128,33 128,33
CAD/LAK   11.228 11.228 11.453 11.453
SGD/LAK   11.752 11.752 11.987 11.987